Kategori

Agnafit Bidco AB lämnade ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget till Agnafit Bidco för 235 kronor per aktie.

Eftersom villkoret om acceptnivå inte är uppfyllt återkallar Agnafit Bidco erbjudandet.

Aktien är öppen för handel på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.