Kategori

Allarity Therapeutics A/S som i dagsläget handlas via First North Growth Market i Sverige kommer byta marknadsplats till US Nasdaq Stock Market genom ett utbyteserbjudande där man erhåller aktier i Allarity US Inc i förhållande till sitt befintliga innehav i Allarity A/S.

För femtio (50) aktier i Allarity Therapeutics A/S erhåller man en (1) ny aktie i nya bolaget Allarity US Inc.

Sista anmälningsdagen på marknaden är den 9 december 2021.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera erbjudandet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvests kunder att köpa Allarity A/S är den 6 december 2021.

Observera att du själv kan sälja ditt innehav fram tom 8 december 2021 om du inte önskar delta i erbjudandet.

Aktiebytet kommer preliminärt att ske omkring 20 december 2021. Och beräknad första handelsdag i nya aktien Allarity US Inc beräknas vara 21 december 2021.

Aktien kommer då endast vara möjlig att sälja via Aktieinvest.

 

Vad händer om du inte gör något?

Om du inte gör något kommer Aktieinvest att acceptera erbjudandet och du kommer erhålla Allarity US Inc på din depå. Aktien kommer kunna säljas men inte vara öppen för ytterligare köp.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.