Kategori

Fonden Swedbank Robur Sweden High Dividend, ISIN SE0002023036, kommer att slås samman med fonden Swedbank Robur Global High Dividend, ISIN SE0005249661.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Sweden High Dividend byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Global High Dividend till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Swedbank Robur Sweden High Dividend är 2021-04-12.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.