Kategori

Fonden SEB Schweizfond, ISIN SE0000577504, kommer att slås samman med fonden SEB Europafond, ISIN SE0000984171.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Schweizfond byts ut till fondandelar i SEB Europafond till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i SEB Schweizfond är 2021-04-29.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.