Kategori

Swedbank Robur Kinafond: Kommande merge

Fonden Swedbank Kinafond, ISIN SE0001691502, kommer att slås samman med fonden Swedbank Robur Asienfond, ISIN SE0000539447.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Kinafond byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Asienfond till ett motsvarande värde.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden  är 2022-11-18.

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.