Kategori

Fonden Nordea Fonder Rysslandsfond – Genomför en likvidation på del av innehavet

Fonden Nordea Fonder Rysslandsfond , ISIN FI0008813456 , har delvis likviderats.

Fonden är sedan tidigare spärrad för handel pga den pågående situationen i Ukraina – Ryssland, som lett till att den ryska aktiemarknaden inte fungerar normalt.

Nu väljer Nordea att avveckla fonden och handeln stängs permanent.

På grund av marknadssituationen och de införda sanktionerna kommer det att ta lång tid innan alla innehav i fonden kan säljas.

90% av fonden har likviderats och du erhåller utbetalning i proportion till de antal fondandelar som du äger. Resterande 10% av fonden kan komma att betalas ut i omgångar när handel i ryska värdepapper åter är möjlig.

För varje en (1) fondandel erhålls 3,30529 kronor samt att man behåller 0,10 andelar i fonden.

Likviden finns inbokad på kunders depåer idag.

De fondandelar som nu finns kvar på depån kommer ligga kvar på depån i väntan på eventuell ytterligare ersättning.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.