Kategori

Amasten Fastighets AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB.

För en (1) aktie i SSM Holding erbjuds 1,20 stamaktier i Amasten Fastighets.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 1 december 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 15 december 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.