Kategori

Nordstjernan AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Momentum Group AB.

För en (1) aktie i Momentum Group erbjuds 120,00 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i Momentum Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.