Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 2 oktober 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 7 oktober och den 16 oktober 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 23 oktober 2020.