Kategori

För en (1) aktie i Gigger Group AB erhålls en (1) aktie i True Heading Patent AB.

Sista dag för handel i Gigger Group aktie med rätt till utdelningen var den 1 oktober 2020.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.