Planerat underhåll Under helgen utför vi ett planerat underhållsarbete i våra driftsmiljöer. Detta påverkar inte dig som kund utan det går bra att logga in och utföra ärenden.
 Kategori

Fonden SEB Nordamerikafond, ISIN SE0000984163, kommer att slås samman med fonden SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag, ISIN SE0000434268.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Nordamerikafond byts ut till fondandelar i SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i SEB Nordamerikafond är 2021-06-03.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.