Kategori

Fonden SEB Nordamerikafond, ISIN SE0000984163, kommer att slås samman med fonden SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag, ISIN SE0000434268.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Nordamerikafond byts ut till fondandelar i SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i SEB Nordamerikafond är 2021-06-03.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.