Kategori

Villkor 1:10
För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i denna omvända split var den 29 juni 2021.