Kategori

Respiratorius AB: Utdelning Arcede Pharma AB

Villkor 1:50

För varje femtio-tal (50) aktier i Respiratorius AB, erhålls en (1) ny aktie i Arcede Pharma AB.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i utdelningen var den 21 juni 2022.

Preliminärt datum för börsnotering av Arcede Pharma på Spotlight Stock Market är den 29 juni 2022.

.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.