Kategori

För en (1) aktie i Redsense Medical AB erhålls en (1) aktie i Odinwell AB.
Sista dag för handel i Redsense Medical AB aktie med rätt till utdelningen var den 6 maj 2021.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.