Kategori

Villkor 10:1
För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 11 maj 2021