Kategori

Roar BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Recipharm AB.

För en (1) aktie i Recipharm erbjuds 232,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 8 februari 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 17 februari 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.