Kategori

M2 Asset Management AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem Property Group AB.

För en (1) A- och en (1) B-aktie i Corem Property Group erbjuds 18,60 SEK kontant.

För en (1) preferensaktie i Corem Property Group erbjuds 322,00 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i Corem Property Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.