Kategori

Pfizer – Avnoteras från svenska marknaden och konverteras till amerikanska marknaden för fortsatt handel

Värdepapperscentralen Euroclear Sweden tar bort möjligheten att förvara och hantera amerikanska aktier och därmed kommer Pfizers aktie att avnoteras från Nasdaq OMX Nordic Stockholm, Externa listan. Dubbelnoteringen i Pfizer tas därmed bort och aktien kommer fortsatt endast handlas på den amerikanska marknadsplatsen NYSE, New York Stock Exchange.

Sista dag för handel på Nasdaq OMX Nordic Stockholm är den 28 februari 2023.                           

Fram t.o.m. den 28 februari kan du fortsatt både köpa och sälja den svenska aktien. För dig som handlar via Andelsorder måste orderläggning ske innan kl. 14:00 detta datum. Efter den 28 februari 2023 handlas aktien endast via NYSE, New York Stock Exchange i USA.

Aktieinvest FK AB kommer därför, efter den 28 februari 2023, konvertera samtliga kunders innehav till den amerikanska marknaden, för att göra det möjligt att fortsatt handla i aktien. Vill du inte ha den amerikanska aktien behöver du själv sälja av dina aktier senast den 28 februari 2023.

Konverteringen görs automatiskt och kostnadsfritt för dig som kund så du behöver inte själv göra något.

Konverteringen påbörjas omkring den 7 mars 2023 och förväntas vara klar inom ett par dagar. Det innebär att du inte kommer kunna sälja dina aktier fr.o.m. 1 mars till dess att konverteringen är klar.

Eventuellt månadssparande i Pfizer SEK kommer att övergå till Pfizer USD om du inte själv väljer att ändra ditt månadssparande.

Observera att efter genomförd konvertering hanteras aktien som en utländsk aktie vad gäller prissättning för courtage och administrativa avgifter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.