Kategori

Swedbank Robur Östeuropafond: Delas upp i två separata fonder

Fonden Swedbank Robur Östeuropafond, ISIN SE0000539421, kommer att delas upp i två separata fonder, Östeuropafond och Emerging Europe.

Efter uppdelningen kommer Östeuropafond bestå endast av ryska innehav medan den nya fonden Emerging Europe investerar i europeiska tillväxtmarknader.

Det förväntas att ungefär 99 % av Östeuropafonds innehav per 2023-04-27 kommer att föras över till den nya fonden Emerging Europe.

Swedbank Robur Östeuropafond är sedan tidigare spärrad för köp.

Efter delningen kommer Östeuropafond att vara spärrad för både köp och försäljning på obestämd tid.

Sista dag för Aktieinvest kunder att sälja fonden om man inte önskar få sitt innehav uppdelat är den 21 april 2023 kl 11.00.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Preliminärt bokas uppdelningen den 27 april 2023.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.