Kategori

Villkor 1:50

För femtio (50) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie.
För femtio (50) gamla prefernsaktier erhålls en (1) ny preferensaktie.
För femtio (50) gamla preferensaktier av serie B erhålls en (1) ny preferensaktie av serie B.
Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 23 augusti 2021.