Kategori

För en (1) aktie i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i DS SPAC 1 AB.

Sista dag för handel i Dividend Sweden AB aktie med rätt till utdelningen var den 18 augusti 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.