Kategori

Villkor 1:25
För fem (25) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 5 maj 2021.