Kategori

Villkor 5:1
För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 5 maj 2021.