Kategori

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Nedbank Group Ltd.

För etthundra (100) aktier i Old Mutual Ltd erhålls 1,31954 aktier i Nedbank Group Ltd..

Sista dag för handel i Old Mutual Ltd aktie med rätt till utdelningen var den 3 november 2021.

Aktier i Nedbank Group Ltd säljs och likviden kommer att återinvesteras i Old Mutual Ltd.