Kategori

Villkor: 0,0666666:1

För en (1) gammal aktie erhålls 0,0666666 nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 21 december 2021.