Kategori

Kommande Merge i Nordea Fonder Aktieallokering

Nordea Fonder Aktieallokering, ISIN SE0001279480, kommer att slås samman med fonden Nordea Global Dividend Fund, ISIN FI4000064076.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2023-06-09.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Nordea Fonder Aktieallokering byts ut till fondandelar i Nordea Global Dividend Fund, till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvests kunder att handla i Nordea Fonder Aktieallokering är 2023-06-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.