Kategori

SBF Bostad AB: Frivillig inlösen av A-aktier till likvid alternativt omvandling av aktier till serie B.

SBF Bostad AB genomför en frivillig inlösen av aktier av serie A mot kontant ersättning, samtidigt erbjuds ett alternativ att omvandla sitt innehav till aktier av serie B.

 

Detaljerad info finner du på länk nedan till bolagets hemsida.

https://sbfbostad.se/omvandling-inlosen/

 

Observera att det kan innebära risker för din investering att inte svara på detta erbjudande. Exempelvis kan kvarvarande A-aktier komma att avnoteras och du kan få problem att sälja dina A-aktier.

 

Inlösenalternativet:

Innehavare av A-aktier i Bolaget erbjuds att frivilligt lösa in sina A-aktier. För varje (1) A-aktie i Bolaget erhålls ett (1) inlösenbelopp vilket fastställs efter anmälningsperioden.

 

Inlösenbelopp fastställs vid inlösentidpunkten. Styrelsen i bolaget kommer efter den 31 mars 2023 att fatta beslut om den fortsatta inlösenprocessen, vilken baseras på antalet anmälningar om inlösen.

 

A-aktien kan spärras i upp till tolv (12) månader från det att anmälningsperioden löpt ut till dess att hela inlösenprocessen genomförts.

 

Omvandlingsalternativet:

Innehavare av A-aktier i bolaget erbjuds att frivilligt omvandla sina A-aktier till B-aktier.

 

För varje (1) A-aktie i Bolaget erhålls (1) B-aktie. Möjlighet till årlig inlösenprocess från och med 2024.

 

De nya B-aktierna beräknas att levereras i mitten av april 2023.

 

 

Om du önskar deltaga i något av alternativen ovan, behöver du kontakta Aktieinvest FK AB:s kundservice på telefon 08-5056 1700 senast den 2023-03-30 kl 12:00

 

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.