Kategori

Ride BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina AB.

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 108,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 januari 2022.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 januari 2022.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 25 januari 2022.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.