Kategori

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Daimler Truck Holding AG.

För två (2) aktier i Daimler AG erhålls en (1) aktie i Daimler Truck Holding AG.

Sista dag för handel i Daimler AG aktie med rätt till utdelningen var den 9 december 2021.

Aktien i Daimler Truck Holding AG är öppen för försäljning på din depå.