Kategori

Nimutan AB: Utdelning av aktier i Humble Group AB

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Humble Group AB.

För sjuttioåtta (78) aktier i Numutan erhålls en (1) aktie i Humble Group.

Sista dag för handel i Nimutan aktie med rätt till utdelningen var den 11 november 2022.

Du har möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.