Kategori

Förändring i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag

Idag har det skett en förändring i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag på grund av att ett av bolagen inte längre uppfyller kriterierna för sparboxen.

Det är fastighetsbolaget Castellum som har tagits ut ur sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag. Det beror på att bolaget har meddelat att de pausar utdelningar.

Bolaget ersätts med teknikhandels- och tillverkningsbolaget Lagercrantz.

I och med bytet ändras viktningen av sparboxen något, vilket gör att även kriterierna för sparboxen uppdateras. Framåt kommer segmentet ”utdelningsmästarna” att innehålla 2-4 bolag istället för som tidigare 3-4 stycken.

Ändringen gäller från och med idag onsdag den 16 november kl. 14:00.

Läs mer: Marcus Hernhags blogg om bytet >

Hur påverkas ditt sparande?

Om du månadssparar i Utdelningsfavoriter by Hernhag kommer dina framtida köp i sparboxen per automatik att bli i den nya sammansättningen. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå. Du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.

Vill du sälja av dina innehav i bolaget som inte längre ingår i sparboxen? Logga in på din depå eller kontakta vår kundservice för att få hjälp av en mäklare.

Logga in

Sparboxen lanserades den 15 mars 2022. Aktieinvest samarbetar med Marcus Hernhag vid sammansättningen av denna sparbox. Det innebär att han erhåller en ersättning baserad på antalet månadsspar som sparboxen genererar. Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.