Kategori

Alfalaval AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Neles Corporation.

För en (1) aktie i Neles Corporation erbjuds 11,50 EUR per aktie.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 oktober 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 11 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.