Kategori

Fonden Amundi Funds CPR Global Gold Mines, ISIN LU0568608276, kommer att slås samman med fonden Amundi Fund CPR Invest – Global Gold Mines, ISIN LU1989766289.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Amundi Funds CPR Global Gold Mines byts ut till fondandelar i Amundi Fund CPR Invest – Global Gold Mines till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Amundi Funds CPR Global Gold Mines är 2020-10-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.