Kategori

Fonden Multipartner SICAV-RobecoSAM Sustainable Water Fund, ISIN LU0133061175, kommer att slås samman med fonden Robeco Capital Growth Fund-RobecoSAM Sustainable Water Equities, ISIN LU2146190835.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna byts ut till fondandelar i Robeco Capital Growth Fund-RobecoSAM Sustainable Water Equities till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Multipartner SICAV-RobecoSAM Sustainable Water Fund är 2020-10-27.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.