Kategori

Fonden Multipartner SICAV-RobecoSAM Smart Energy Fund, ISIN LU0175571735, kommer att slås samman med fonden Robeco Capital Growth Fund-RobecoSAM Smart Energy Equities, ISIN LU2145461757.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna byts ut till fondandelar i Robeco Capital Growth Fund -RobecoSAM Smart Energy Equitie till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Multipartner SICAV-RobecoSAM Smart Energy Fund är 2020-10-27.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.