Kategori

För 1 aktie i Metso Oyj erhålls  4,3 stycken aktier i Outotec Oyj.

Sista dag för handel i Metsos aktie med rätt till utdelningen var den 29 juni 2020.

I och med avknoppningen  byter Outotec Oyj namn till Metso Outotec Oyj.

Metso Oyj byter samtidigt bolagsnamn till Neles Corporation som bokats på kundernas depåer genom

ett byte där 1 aktie i Metso Oyj ger 1 aktie i Neles Corporation.

Metso Ototec Oyj och Neles Corporation handlas båda på Nasdaq Helsinki.

Eventuell månadssparanden i Metso Oyj övergår i Neles Corporation för Aktieinvests kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.