Kategori

Villkor: 1:8 kurs 0,00 SEK

För en (1) aktie i SpectrumOne får du en (1) uniträtt. Åtta  (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna dvs, köpa en (1) ny unit utan kostnad. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-07-07.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 juli och den 15 juli 2020.

Om du inte sålt dina uniträtter senast den 15 juli  2020 kommer du automatiskt att teckna i denna emission. Observera att teckningskursen är 0 SEK vilket innebär att du erhåller units utan kostnad.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 1 juli 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.