Kategori

EP Global Commerce VI GMBH har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Metro AG.

För en (1) aktie i Metro erbjuds 8,48 EUR kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 oktober 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.