Kategori

Peutinger AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige AB.

För en (1) aktie i Internationella Engelska Skolan i Sverige erbjuds 77,04 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i Internationella Engelska Skolan i Sverige rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.