Kategori

Maersk Drilling AS: Uppköp

Noble Corporation plc, har efter ett tidigare frivilligt erbjudande till aktieägarna i Maersk Drilling, nått över 90 % ägarskap. Noble Corporation plc har påbörjat tvångsinlösen av Maersk Drilling AS och erbjuder nu resterande aktieägare att acceptera samma erbjudande.

 

För en (1) aktie i Maersk Drilling AS erhålls 340,98 DKK kontant alternativt 1,6137 aktier i Noble Corporation.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 november 2022.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera kontantbudet för sina kunders räkning.

 

Maersk Drilling AS har avnoterats och sista dag för Aktieinvests kunder att handla i aktien var den 3 oktober 2022.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 11 november 2022.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.