Kategori

Mahvie Minerals AB: Omvänd split

Villkor 1:10

För varje tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 12 oktober 2022. Bolagets aktier är dock inte upptagna till handel i dagsläget.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.