Kategori

LifeAssays AB har fusionerats med AegirBio AB.

För varje aktie i LifeAssays erhålls ca 0,0616 nya aktier i AegirBio i utbyte.

AegirBio aktie är noterad på First North och du kan handla i aktien via din depå.