Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie som senare byts ut mot 7,00 SEK per inlösenaktie.

För varje aktie i Kinnevik, oavsett serie, erhålls en (1) Kinnevik inlösenaktie av samma serie.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och erhålla inlösenaktier var den 24 augusti 2020.

Inlösenaktierna bokas in på kunders depåer den 27 augusti 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 27 augusti och den 10 september 2020 på Nasdaq Stockholm.

För varje inlösenaktie i Kinnevik, oavsett serie erhålls 7,00 SEK.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 17 september 2020.

För dig som sparar i Basportföljen via en Portföljspar depå kommer också få inlösenaktier på din depå. Vi kommer att omplacera, dvs. sälja inlösenaktierna, och köpa Kinnevik för pengarna enligt de särskilda villkoren för Portföljspar. Dina kommande månadssparanden kommer fortsätta investeras enligt den aktuella portföljen utifrån Aktiespararnas beslut.