Kategori

Aktierna i Electrolux Professional A kommer att avnoterats från Nasdaq Stockholm den 7 september 2020.

I bolagsordningen finns ett omvandlingsförbehåll, som innebär att aktier av serie A kan omvandlas till aktier av serie B.

En (1) aktie av serie A ger en (1) aktie av serie B.

Aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm.

Omvandlingen är frivillig och innehavare av A-aktier som inte omvandlas till B-aktier kommer framöver att utgöra onoterade innehav.

Aktieinvest FK AB kommer att omvandla Electrolux Professional A till Electrolux Professional B för sina kunders räkning.

Om du väljer att behålla dina A-aktier vänligen kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 1 september 2020, kl. 17.00.

A-aktierna kommer då ligga kvar som ett onoterat innehav på din traditionella eller IPS depå.

Om du har A-aktierna på ett Investeringssparkonto (ISK) kan innehavet ligga kvar tom den 30 oktober 2020 men du kan inte längre handla i aktien. Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå, eftersom det inte är tillåtet att ha onoterade aktier på ett Investeringssparkonto. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta A-aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn, där de kommer ligga kvar som ett onoterat innehav.

Inför ditt beslut vill vi göra dig uppmärksam på att röstvärdet i A-aktien (1) är högre än i B-aktien (1/10).