Kategori

Josemaria Resources Inc: Uppköp

Lundin Mining Corporation har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Josemaria Resources Inc.

För en (1) aktie i Josemaria Resources Inc erbjuds 0,1487 stamaktier i Lundin Mining Corporation med pro-rata fördelning av Lundin Mining Corporation. Samt kontant ersättning om 0,11 CAD för varje hel aktie som erhålls i Lundin Mining.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 13 april 2022.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 7 april 2022.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske omkring 4 maj 2022.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.