Kategori

Genomförd merge i East Capital Nya Europa

Fonden East Capital Nya Europa, ISIN SE0000777724, har slagits samman med fonden East Capital New Europe, ISIN LU2437452928.

För varje fondandel i East Capital Nya Europa erhölls en fondandel i East Capital New Europe.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.