Kategori

Villkoren 1:39, kurs 0,75 SEK.

För en (1) aktie av serie A i Iterata får du en (1) uniträtt. Trettionio (39) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,75 SEK per unit.

En unit består av etthundrasexton (116) aktier av serie A i Iterata.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-01-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/Transaktioner/Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 januari 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna nya units att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 15 januari 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.