Kategori

Fond INVL New Europe TOP20 Subfund, ISIN LTIF00000443, har slagits samman med fond INVL Baltic Fund, ISIN LTIF00000096.

För varje andel i INVL New Europe TOP20 Subfund erhölls 0,906265 andelar i INVL Baltic Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.