Kategori

International Petroleum Corp: Frivilligt återköpserbjudande

International Petroleum Corp (IPC) har den 12 maj 2022 lämnat ett frivilligt återköpserbjudande till sina aktieägare.

Återköpet är om högst 128 miljoner i kanadensiska dollar (CAD). Erbjudandet sker via en s.k. ”Modified Dutch Auction”, där man som aktieägare erbjuds att sälja sina aktier till IPC genom ett anbudsförfarande.

Du som aktieägare kan ange bud mellan CAD 13.50 och CAD 15.50 i prisintervall om CAD 0.20 per aktie, eller till återköpspris.

Återköpspris innebär att du accepterar att IPC förvärvar dina aktier till det pris per aktie som fastställs efter erbjudandeperiodens slut i Kanada oavsett vad det priset blir. Återköpspriset kan vara som lägst CAD 13.50 och som högst CAD 15.50.

 

Det slutliga återköpspriset per aktie kommer att fastställas på det sätt som anges i erbjudandehandlingen som har upprättats av bolaget, mer information hittar du här:

 

https://www.international-petroleum.com/ipc-announces-terms-of-substantial-issuer-bid/

 

https://www.aktieinvest.se/emission/international-petroleum/

 

Observera att man inte är garanterad att man får igenom sitt bud samt att den del av försäljningspriset på aktierna som anses utgöra utdelning (s.k. deemed dividend) kommer att minskas med ett belopp motsvarande 25% i källskatt i enlighet med kanadensiska skatteregler.

 

Utbetalning av eventuellt vederlag efter innehållen källskatt och efter växling till SEK förväntas ske omkring den 7 juli 2022.

 

Aktierna i International Petroleum Corp kommer att fortsätta att handlas som tidigare, så vill du har kvar dina aktier behöver du inte agera.

 

Du kan logga in på din depå för att se ditt innehav och aktuellt marknadspris via www.aktieinvest.se .

 

Sista anmälningsdag för det frivilliga återköpserbjudandet hos Aktieinvest är den 17 juni 2022.

För att inkomma med bud vänder du dig till Aktieinvests kundtjänst på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected].

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.