Kategori

Innowearable AB: Uppköp

Raytelligence AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Innowearable AB.

För varje aktie i Innowearable erbjuds cirka 15,16 aktier i Raytelligence.

Aktier i Raytelligence är noterade på Nordic Growth Market.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 11 november 2022.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 10 november 2022, kl. 15.00.

Redovisning av vederlag beräknas ske omkring den 29 november 2022.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.